اجرای سقف پارکینگ زعفرانیه

اجرای سقف پارکینگ

اجرای سقف پارکینگ

اجرای سقف پارکینگ ارزان در گذشته، بسیاری از ساختمان‌ها از جمله خانه‌های قدیمی‌تر، پارکینگ های خاصی نداشتند. زیرا تعداد ماشین‌ها ... ادامه مطلب